SİSTEM GİRİŞ
saymod@saymod.com +90 212 222 7 600

SAY-MOD


Stok Sayımı

Sene sonu veya periyodik sayım hizmeti
Mağaza bazında sayım planlarının hazırlanması
Satış kayıplarını en minimize edecek sayım politikasını ve zamanının belirlenmesi
Mesai dışı sayım hizmetleri
Ani sayım hizmetleri [2-3 saat içinde sayım]
Ürün fiyat kontrolleri amaçlı sayım hizmetleri
İade ürünlerin sayımı
Renk, grup, tip bazında sayımı ve raporlanması hizmeti
Bilanço esasına göre değer belirleme amaçlı sayım hizmeti
Sayım işlerine bilir kişi olarak nezaret ve audit-denetleme hizmeti
Envanter eksikliğini gidermek adına model geliştirme
Barkod destekli sayım
Barkodsuz sayım
Son kullanım tarihine göre veya üretim lot - batch koduna göre sayım
Stok Sayımı

Elektronik Veri Toplamanın Önemi

Elektronik veri toplamanın önemi, gelişme gösteren bilişim sektörüne paralel olarak daha da artmıştır. Günümüz rekabetçi küresel pazar koşullarında işletmeler için amaç "çok üretmek" değil karlı üretim yapıp ürünü tez elden pazara sunmak ve son kullanıcıya ulaştırmaktır. Bu süreç yorucu ve streslidir. Bu yükü hafifletmek için donanımlı muhasebe, mali danışman, denetmen, bilgi işlemci gibi görevlilere ihtiyaç vardır. Satış noktasındaki rafların ve reyonların takibi, konsinyenin takibi, çok satan ürünün gereğinden fazla üretilmemesi vs... İş büyüdüğü oranda takibi de ona paralel zorlaşır. Takip zorlaştıkça stres artar ve kaos hakim olmaya başlar. Bunların takibi elektronik ortamla mümkündür. Ancak size ve işletmenize ekstra ekonomik yük getireceği gibi sizin de elektronik ortamı iyi derecede bilmenizi ve kullanmanızı gerektirecektir. Buna da zaman ayırmanız, bu kaos ortamında ve büyük yoğunluk içerisinde pek mümkün olmayacaktır. İşletmelerin periyodik aralıklarla depo, mağaza, satış noktalarının sayımını yaptırarak hızlı ve doğru bilgiye ulaştırmaları üretim ve satış arasındaki ilişki sağlanır. Atıl ürün birikmesi engellenip veri oluşturulur. Stok, konsinye, fire, satış noktası takibi ve mağaza satışları çok daha düşük maliyetle ve sizi strese sokmadan, doğru ve hızlı bir şekilde size sunulabilir. kayıp, kaçak ve suiistimallerin önüne geçilir. Kontrol tümüyle sizin elinizde olur.
Stok Sayımı

SAYIM YÖNTEMLERİ

a) Sayım Yöntemi 1
Mağazanız lokasyonlara (ardışık sayıda alanlar ) bölünür. Sayılır ürün adet sayısı lokasyonun üstüne yazılır. Sizin personeliniz doğruluğunu kontrol eder. Tutanak tutulur
b) Sayım Yöntemi 2

Mağazanız lokasyonlara bölünür. Lokasyonun adet sayıları öncelikle sizin personeliniz tarafından sayılır. Veriler bilgisayara aktarılır. Fark çıkan lokasyonlar mütebakat yapılır. Tutanak tutulur.
C) Sayım Yöntemi 3
Çapraz sayım yöntemi ile yapılan sayımdır. Her lokasyon 2 sefer ve farklı kişiler tarafından sayılır. Tutanak tutulur
d) Sayım Yöntemi 4
Mağazanın içerisindeki bütün lokasyonlara ait çıktılar verilir barkod kontrolüyle sayım yapılır. Tutanak tutulur
f) Sayım Yöntemi 5
Mağaza sayımı sizin personelinizle aynı anda yapılır. Adet kontrolünü sayım cihazı yapar. Tutanak tutulur
Bütün sayımlarda depo ve mağaza içerisindeki ürün listesi Excel olarak verilir, 3 adet sayım tutanağı tutulur. İstenilen txt formatında dosyaya eklenerek sayım bitiminde mail atılır.
Stok Sayımı

BARKODLAMA

BARKOD NEDİR?

Barkod; değişik kalınlıktaki dik çizgi ve boşluklardan oluşan ve verinin otomatik olarak ve hatasız bir biçimde başka bir ortama aktarılması için kullanılan bir yöntemdir. Barkod, değişik kalınlıktaki çizgilerden ve bu çizgiler arasındaki boşluklardan oluşur.

Barkod ile stok kodu, seri numarası, personel kodu gibi bilgilerin gösterilmesi sağlanabilir. Bu bilgilerin bilgisayara klavye aracılığı ile girilmesi zaman alıcı ve yorucu olmaktadır. Ayrıca bu yöntem pek sağlıklı olmamaktadır. çünkü veriler girilirken hata yapılma olasılığı fazladır. Bu hata oranını ve harcanan zamanı azaltmak için barkodlar ve barkod okuyucular kullanılır. Barkodlama
Barkod, ürünün kodu veya ürün ile ilgili açıklamalar içermemelidir. Barkod sadece o ürüne ait bir referans numarası içermelidir. Bu referans numarası bilgisayara tanıtılır ve ürüne ait detaylı bilgiler bilgisayarda tutulur. Daha sonra bu referans numarası kullanılarak o ürüne ait bilgiye erişilir.

Örneğin; bir markette ürünün üzerinde bulunan barkod çizgileri ürünün fiyatı ve ürünün detayı hakkında bilgi içermez. O bir referans numarasıdır. Ürün, marketin bilgisayarına bu referans numarası ile tanıtılmıştır. Ürünle ilgili fiyat ve diğer bilgiler marketin bilgisayarına girilmiştir. Ürüne ait bilgi istendiğinde referans numarası bilgisayara gönderilir. Bilgisayarda ürün hakkındaki detaylı bilgiyi gönderir. Bu yöntemde ürünün fiyatı değiştiğinde sadece bilgisayardaki fiyatı değiştirmek yeterli olacaktır.

Barkod, barkod alfabesi (barcode symbology) denilen ve barkodun içerdiği çizgi ve boşlukların neye göre basılacağını belirleyen kurallara göre basılmaktadır. Barkodlar 0-9 arası rakamları, alfabedeki karakterleri ve bazı özel karakterleri (*, -, / vb.) içerebilirler. Birçok barkod alfabesi vardır. Bu alfabelerden bazıları sadece rakamları içerirken bazıları da hem rakamları hem de özel karakterleri içerirler. Buna göre değişik barkod standartları ortaya çıkmaktadır. Bugün dünyada kullanılan birçok barkod çeşidi bulunmaktadır. Barkod tipleri için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

BARKOD TİPLERİ NELERDİR?

Bugün dünyada yaygın olarak kullanılan başlıca barkod alfabeleri Code39, Code128, EAN13, EAN8, UPC, ITF ‘tir. Bunlardan ITF, EAN ve UPC barkod alfabeleri sadece rakamları içermektedir. Code39 ve Code128 ise rakamları, harfleri ve özel işaretleri göstermek için kullanılır. Aşağıda bazı örnek barkod tipleri gösterilmiştir.
Barkodlama

BARKOD İLE NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Barkod verinin hızlı ve doğru girilmesini sağlayan bir yöntem olduğundan dolayı barkod işlemlerinin yoğun olduğu ve bilgiye hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılmasının ihtiyaç olduğu yerlerde kullanılabilir. Bu yöntemin kullanıldığı sistemler veri toplama sistemleri olarak adlandırılırlar. Barkod kullanılarak bir ürüne ait tüm hareketler izlenebilir. Bu sistemlerde barkod okuyucular, barkod yazıcılar ve taşınabilir data terminaller gibi bir çok iletişim aracı kullanılmaktadır.

Veri toplama sistemleri birçok yerde kullanılabilir. Mağazalarda, endüstriyel ortamlarda, pazarlama ve satışlarda, işyerlerinde vb. gibi birçok alanda ve yerde kullanılabilir. Örneğin barkodlu bir sistem kullanarak depo sayımlarınızı çok kolay ve rahat bir şekilde yapabilirsiniz.

BARKODUN YARARLARI

DOĞRULUK
En doğru bilgiyi almanızı sağlar, kullanıcı hatalarını ortadan kaldırır. Benzer ürünler veya benzer kodlara sahip ürünler arasındaki karışıklığı önler.

HIZ
Hızlı veri girişinin iki önemli faydası vardır.
1. İstenen bilgi manüel şekilde toplanacak bilginin çok çok üstünde bir hızla ve doğru bir şekilde toplanır.
2. Bu toplanan doğru bilgiler bilgisayar ortamında olduğu için yine çok hızlı bir şekilde bu bilgileri işleyebilecek, değerlendirebilecek kişilere veya ortama ulaşır.
Örneğin; bu bilgilerin doğru bir şekilde, bir kağıtta yazılı bilgiler olduğunu varsayın. O kağıdın içinden A marka deterjandan ne kadar satıldığını nasıl bulabilirsiniz? Evet, sayabilirsiniz. Son anda size A marka deterjan değil de tüm deterjan satışları sorulursa ne yaparsınız?

MALİYET
Doğruluğun artması ve veri giriş hızının yükselmesi ile işçilik maliyeti düşecek sistem daha ekonomik olacaktır.

KULLANIŞLILIK
Barkod ürünleri yani okuyucular, yazıcılar vs. tüm OT/VT ürünlerinin kullanımı, bilgisayara bağlaması ve işletmesi çok kolaydır. Bu sistem ile güvenilir, detaylı, hızlı datalar toplanır. Bu toplanan bilgiler ile sistem daha etkili yönetilebilir.
Örneğin;
Hangi ürün ne kadar satılıyor?
Şu anda stokta eksikler neler?
Geçmiş satışlara bakarak hangi üründen ne kadar sipariş vermeli?
gibi sorulara kolayca cevap bulabilirsiniz.

DİKKAT!
Barkodla ilgili asla unutulmaması gereken bir konu vardır. Barkod uygulamasının başarılı olmasında toplanan dataları kabul eden, değerlendiren yazılımın büyük önemi vardır.

BARKOD YAZICI VE BARKOD OKUYUCU NEDİR?
Barkod Okuyucu nedir? Ne işe yarar?
Barkod okuyucular veri girişine hız, kolaylık ve doğruluk kazandırır.
Bir barkod, uygun okuyucu ile okutulduğunda, okuyucu siyah ve beyaz çizgileri elektrik sinyallerine dönüştürür. Okuyucunun kod çözücüleri de bu sinyalleri çözerek anlayabileceğimiz rakam veya karakterlere çevirir. Bu okuyucuların yaydığı ışın ve barkod çubuklarının oluşturduğu elektronik sinyaller yine bu okuyucular tarafından algılanarak bilgisayarlara rakam veya karakterler olarak aktarılır. Barkod’taki koyu çubuklar ışığı emer, boşluklar ise ışığı geri yansıtır. Böylece elektronik sinyaller oluşur. Barkod okuyucular değişik arabirimlere sahip olabilirler. Klavye, seri port veya usb bağlantılı olabilirler. Bunların yanında bir de radyo frekanslı çalışan barkod okuyucularda bulunmaktadır. Bunlar kablosuzdur ve okutulan barkodu kendi etkinlik alanı içerisinde anında bilgisayara aktarabilirler.
Barkod Yazıcı nedir? Ne işe yarar?
Barkod yazıcılar barkod basmak için kullanılan cihazlardır. Barkod yazıcılar termal ve direk termal baskı yapabilirler. Barkod yazıcılar ile basılan barkodlar daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Daha hızlı baskı yapabilirler.
Piyasada çok değişik marka ve modelde barkod yazıcılar bulunmaktadır. Barkod yazıcılar modeline göre bilgisayara bağlı olarak veya bilgisayardan bağımsız olarak kullanılabilirler.
Bir etiket programı ile tasarım yapılarak barkod yazıcılardan baskı alınabilir.

BARKOD BASMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Barkod etiketlerini firmanızda basmanın da birden fazla yolu ve bu yolların da avantajlı veya dezavantajlı yanları vardır.
Lazer Yazıcıda
Barkod Yazıcıda
Lazer Yazıcıda
Lazer yazıcılardan da barkod basabilirsiniz. Lazer yazıcının servis ve yedek parça sorunu yoktur.
Barkod Yazıcıda
Barkod yazıcıda Direk Termal ve Termal Transfer olmak üzere iki çeşit baskı tekniği vardır.

a) Direk Termal Baskı
Bu yöntemde baskı işlemi kağıdı ısıtarak yapılır. Bu yöntemde ısıya dayanıklı bir kağıt faks makinelerinde olduğu gibi ısıtılarak yakılır. Bu ısının etkisiyle kağıt siyah renge dönüşür ve böylece baskı işlemi yapılmış olur. Ancak bu yöntemle yapılan baskılarda çevresel faktörler önemli rol oynar. Bu baskı yöntemi kısa sürelidir. Çünkü güneşten, ısıdan, yoğun ışıktan etkilenirler ve bozulmaya uğrayabilirler. Fakat kısa süreli kullanımlar için idealdir.
Ribon masrafı yoktur, yakarak basar.
Termal etiket kullanılır. (Termal etiketler vellum etikete göre pahalıdır).
Etiket ömrü kısadır. Kısa sürede tüketilecek etiketler için uygundur.
Yazıcının fiyatı direk termal yazıcıya göre daha ekonomiktir.

b) Termal Transfer Baskı
Bu yöntemle yapılan baskılar daha uzun sürelidir. Bu yöntemde ribon denilen şeritler kullanılır. Direk termal baskıda ısıtılan kağıdın yerini burada ribon alır. Ribon ısıtılarak kağıt üzerine yapıştırılır. Daha sağlıklı ve dayanıklı bir yöntemdir. Güneş, ısı ve yoğun ışıktan doğrudan etkilenmez. Uzun ömürlüdür.
Ribon masrafı vardır.
Vellum etikete veya plastik, dokuma gibi değişik etiketlere baskı yapabilir.
Etiket ömrü çok uzundur.
Yazıcı fiyatı direk termal barkod yazıcıya göre pahalıdır. Son zamanlarda üretilen pek çok direk termal yazıcı termal baskı da yapabilmektedir. Yani bu tip yazıcı aldığınızda her iki türlü de baskı yapabilme şansınız var.

BARKOD NASIL VE NEREDEN ALINIR?
EAN kodu Türkiye’de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesine bağlı bulunan Milli Mal Numaralama Merkezi tarafından verilmektedir.
EAN-UCC sistemini kullanmak isteyen üretici, ithalatçı, ihracatçı ve dağıtıcı firmalar MMNM ye başvurarak üye olmak zorundadırlar. MMNM üye olan firmalara bir EAN-UCC firma numarası verir. Bu numara sadece o firmaya aittir ve onun tarafından kullanılır.
Üye olmak için gerekli başvuru belgeleri ve ücret bilgileri Milli Mal Numaralama Merkezi’ nden öğrenilebilir.
Türkiye’de uygulanan barkod standardı EAN13 tür ve özellikleri aşağıdaki şekildedir.
Ülke Kodu

Firma Kodu

Ürün Kodu

Kontrol Hanesi

3 hane

4 hane (değişebilir)

5 hane (değişebilir)

1 hane

örnek:

 

 

 

869

9567

90009

4


Örnekte de görüldüğü gibi ilk üç hane ülke kodudur. Türkiye’nin ülke kodu 869 dur. Ülke kodundan sonra gelen 4 hanelik bölüm firma kodu olarak ayrılmıştır. Firma kodu 4 hane olmak zorunda değildir. Ürün çeşidine göre hane sayısı değişebilir. Bu numara Milli Mal Numaralama Merkezi (MMNM) tarafından üretici veya satıcı firmalara verilen numaradır. Bu numarayı başka hiç bir firma kullanamaz. Daha sonra gelen 5 hane üretici firma tarafından ürüne verilen numaradır. Ürün kodu hane sayısı da ürün çeşidine göre artabilir veya azalabilir. Üretici firma bu beş haneyi istediği gibi kullanabilir. Sadece ilaç sektöründe ilk iki numara sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olup ilacın ambalaj şeklini belirtir (hap, şurup, toz gibi). 5 hanelik ürün kodu, üretici firma tarafından özgürce kullanılabilmesine rağmen kodlar bir kural çerçevesinde verilmelidir. Son rakam kontrol hanesidir. İlk 12 rakamın doğru okunup okunmadığını kontrol eder. Diğer 12 rakamdan hesaplanır.

DEMİRBAŞ SAYIMI


Demirbaş Yönetiminde Barkod Etiketinin Önemi ve Demirbaş Etiketleme
Demirbaş yöneticileri için temel şartlardan biri demirbaşların güvenliği ve kuruluş içerisinde izlenebilirliğinin sağlanmasıdır. Bu şarta ulaşmanın en yaygın yolu ise, duran varlık ya da sabit kıymet olarak da adlandırılan demirbaşların birer barkod etiketi ile kimliklendirilmesidir. Bu yöntemin en temel kullanım biçimi ise belli bir numaradan başlayarak artan sıralı etiketlerin uygulanmasıdır. Yapılan çalışma basit bir süreç olduğu gibi bu yatırımdan elde edilecek maksimum faydayı sağlamak için göz önünde bulundurulması gereken noktalar vardır.

Hangi Demirbaşlar Etiketlenmeli?
Aslında bu Bilgi işlem departmanı ve kuruluşların idari ve mali işlerince verilmesi gereken bir karardır. Genelde ilk akla gelenler alım maliyeti yüksek, güven önceliği olan, içerisinde veri barındıran demirbaşlardır. Bunlar, binalar, araçlar, iş makineleri, elektronik ekipmanlar, masa üstü – diz üstü bilgisayarlar, server odaları, server ekipmanları, taşınabilir depolayıcılar, evrak sandıkları, değerli evraklar ve hatta akıllı cep telefonları olabilir.

Bunların yanı sıra bazı ekipmanları etiketlemek gereksiz maliyet ve iş gücü orataya cıkarabilir. Bunlar kullanılan demirbaş takip uygulamaları üzerinde sarf malzemesi ya da barkodsuz demirbaş olarak adetsel olarak takip edilmelidir. Bu tip ekipmanlara örnek vermek gerekir ise, klavyeler, fareler, flash diskler gibi IT ekipmanlarının yanısıra plastik çöp kovaları, bardak, tabak, gibi ofis ekipmanlarını sıralayabiliriz.

Kullanılan demirbaş etiketi üzerinde ne tür veriler yer almalıdır?
Demirbaşlar üzerinde tek tip etiket kullanılacağından bu etiketin boyutları tüm demirbaşlar için yeterli olmak zorundadır. Bu özellik, etiketlerin üzerinde yer alacak olan veriyi de sınırlamaktadır. Genel kullanımda en çok tavsiye edilen ve kullanışı daha verimli olan şekli, etiketler üzerinde belli bir sayıdan başlayarak artan bir barkodun yer alması, bu barkodun içerisinde barındırdığı rakamların gözle görülebilir olarak barkodun altında yer alması ve demirbaşın ait olduğu firmanın adı ve logosunun etiket üzerinde yer almasıdır.

Etiketler demirbaşların neresine yapıştırılmalıdır?
Demirbaşların etiketlenmesinde dikkat edilecek bu husus, etiketlerin ömürlerinin uzunluğunu ve sayım sırasındaki iş yükünün azaltılmasını önemli ölçüde etkilemektedir.

Demirbaşlarınızın üzerine yapıştırmış olduğunuz etiketler çok fazla göz önünde olursa bir çok nedene bağlı olarak ömürleri kısa olacaktır. Bunlardan en önemlisi, etiketlerin yapıştırıldığı yerin sürekli kirlenen ve silinerek temizlenen bir yer olmamasıdır. Kullandığınız etiketlerin kalitesi çok yüksek olsa da özel temizlik kimyasalları etiketlerinizin ve etiket üzerinde kullanılan ribbon baskının ömrünü azaltacaktır. Bu etkiyi biraz daha azaltmak için etiketlerinizin üzerine şeffaf bir koruyucu etiket yapıştırabilirsiniz.

Çalışanların sıkca kullandıkları demirbaşların üzerine yapıştırılacak olan etiketler çok fazla göz önünde olmamalıdır. İnsanlar genel olarak bu tip etiketleri istemdışı bir şekilde kazır, karalar ya da yırtarlar. Örneğin, monitör üzerine yapıştıracağınız demirbaş etiketi kesinlikle monitörün arka yüzünde yer almalıdır, kullanıcı çalışma esnasında bu etiketi görmemelidir.

Demirbaşların etiketlenmesinde bir diğer önemli nokta, demirbaş etiketlerinin aynı demirbaşlar üzerinde hep aynı yere yapıştırılmasıdır. Demirbaş saymları sırasında sayım yapan operatör, ofiste yer alan masaların etiketlerinin aynı yerde olduğunu bilirse sayım sırasında zaman kaybından kurtulmuş olur. Ve demirbaşın etiketinin düşmesi, ya da kaybolması durumunda sorunu kolayca tespit etmiş olur.

Hangi yüzeylerde ne tip etiketler kullanılmalıdır?
Demirbaş kimliklendirme ve takibinde dikkat edilecek diğer bir önemli faktör, kullanılan etiketin malzemesinin uygulanacak olan yüzeye ve ortam koşullarına uygun olmasıdır. Bu noktada birçok etiket çeşidi karşımıza çıkmaktadır. Hangi etiket türünün ya da baskı malzemesinin kullanılması gerektiğine demirbaşlarınızın bulunduğu ortam ve maruz kaldıkları koşulların incelenmesi sonucunda karar verilmektedir. Bu konuda Demirbaş takip sistemi çözümü satın aldığınız firma ya da sayım ve etiketleme hizmeti aldığınız firma size bu konuda danışmanlık vermelidir.

 • Açık alanda kullanılan demirbaşlar,
 • Toz, çamur, su, yağ gibi dış etkenler,
 • Kimyasal maddeler, temizlik malzemeleri,
 • Üretim noktalarında kullanılan demirbaşlar,
 • Aşırı soğuk, aşırı sıcak ortamlar,
 • Yapıştırılacak olan yüzeyin düz ya da pütürlü olması,
 • Plastik ya da metal yüzeyli demirbaşlar
Demirbaş kimliklendirmede RFID kullanımı

Demirbaş yönetimindeki kullanımına bakılacak olunursa, RFID etiketler ile barkod etiketleri arasında tek kullanım farkı birinin okuyucu tarafından görülebilmesi diğerinin ise bir mesafeden barkodu görmeden okuyabilmesinden başka birşey değildir.

Ne yazık ki bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz projeler neticesinde barkod etiketlerinin bu tip projelerde RFID etiketlere göre daha kullanışlı ve maliyeti daha düşük olduğunu görmekteyiz. RFID etiket ve okuyucular ile projelendirilen demirbaş takip sistemleri firmaların yönetimleri açısından maliyetli oldukları nedeni ile kabul görmemektedir. Bununla birlikte projeyi barkod okuyucular ve barkod etiketleri ile gerçekleştirmek herhangi bir kayıp oluşturmamakta ve daha ekonomik bir yapıda durmaktadır.

Demirbaş takibi projelerinde uygun yazılımlar ve başarılı firmalar ile çalışmak

Sonuç olarak demirbaşlarınızı barkod etiketleri ile kimliklendirmek, demirbaş yöneticileriniz ve firmanız için sizlere büyük bir veri kaynağı elde etmenize yardımcı olacaktır. Bu çalışmanın ardından raporlarınız ve demirbaşlarınıza ait sayısal değerler bulundukları noktalar bazında doğruluk kazanacaktır. Fakat en önemlisi elinizde bulunan verilerin sürekli güncel halde olması ve demirbaşlarınız gibi yaşayan veriler haline gelmesidir.

Bu aşamaya geçebilmek için yapmanız gereken tek şey güvenilir ve sağlam bir Demirbaş takip sistemi uygulaması sahibi olmaktır. Elde ettiğiniz veriler bir sistem üzerinde düzenli ve güncel olarak yaşamadığı sürece aynı çalışmaları defalarca yapmak zorunda kalabilirsiniz ve bu iş yükü, zaman kaybı, artı maliyet, kayıplarınızı demirbaş takip uygulaması satın alım maliyetinin çok üzerine çıkaracaktır.

DÖNEMSEL İŞ GÜCÜ


Sektörünüz ne olursa olsun mutlaka dönemsel olarak iş gücü açığınız oluşacaktır.
Örneğin;
Sekreteriniz hamile olduğundan bir ay çalışamayacak,
Depo görevlilerinden biri kaza yaptı.
Personeliniz askere gitti,
Bilgisayar donanımcınız yıllık izine çıktı,
Mevsim değişikliği ve özel günlerde satış temsilciniz yeterli değil,
Bu açığı kapatmak sizin bir kaç gününüzü alabilir.
SAYMOD olarak sizin bu dönemsel iş gücü açığınızı en kısa sürede kapatıyoruz
Dönemsel İş Gücü

FAALİYET ALANLARIMIZ


 • Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü
 • Gıda Sektörü
 • Gümrüklü & Gümrüksüz Antrepo Sayımları
 • Hiper & Süpermarketler
 • Oyuncak ve Kırtasiye Sektörü
 • Ecza Depoları ve Eczaneler
 • Bijuteri ve Kozmetik Sektörü
 • Her Türlü Yedek Parça Depoları
 • Otomotiv Sektörü
 • Medikal Sektörü
 • Kitapevi ve Yayınevi
 • Temizlik ve Deterjan Maddeleri Sektörü
 • Kozmetik ve Bijuteri Sektörü
 • Elektronik Sektörü
 • Yapı Malzemeleri Sektörü
 • Hastane Sayımları
 • Deri ve Ayakkabı Sektörü
 • Ham ve Yarı Mamül Depo Sayımları
 • Mobilya Sektörü